ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

Παράγονται από σκληρό P.V.C. σε πολλούς χρωματισμούς και επιθυμητές διαστάσεις.